Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Phùng Thị Thu Hiền, Vũ Tất Thắng, Thái Quang Vinh, Nguyễn Văn Huy
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen Tập 74 Số 12 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means tại đây