Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase trong khẩu phần thức ăn cho gà thịt đến khả năng tiêu hoá canxi, photpho và khoáng hoá xương
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Nguyễn Thu Quyên , Trần Thanh Vân , Trần Quốc Việt , Nguyễn Thị Thuý Mỵ
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 11 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3417
Tóm tắt nội dung

TÓM TẮT

Thí nghiệm được chia làm 4 lô tương ứng với hai giống gà, 2 dạng khẩu phần có tỷ lệ P. phytin cao và P. Phytin thấp có và không bổ sung Phytase 5000 với liều 1g/1kg thức ăn.

Bổ sung men Phytase vào KP ăn cho gà broiler có ảnh hưởng tích cực đến khả năng khoáng hóa xương cũng như cải thiện khả năng tiêu hóa Ca, P của gà broiler. Hàm lượng khoáng tổng số tăng 4,65-6,12 % ở gà Ross 508 và 4,15–7,54 % ở gà Ri lai của cả hai dạng khẩu phần.

 KP có P. phytin cao, tỷ lệ tiêu hóa phốt pho tăng 12,75 % so với lô không bổ sung Phytase ở gà Ross 508 và 14,77 % ở gà Ri lai. Tương tự, ở KP có P phytin thấp, lô được bổ sung Phytase tỷ lệ tiêu hóa phốt pho tăng 12,82 % ở gà Ross 508 và 12,09 % ở gà Ri lai.

Tỷ lệ tiêu hóa can xi của gà broiler cũng bị ảnh hưởng bởi khẩu phần có P. Phytin khác nhau  có và không bổ sung Phytase. KP có P. phytin cao tỷ lệ tiêu hóa can xi tăng lên 19,59 % so với lô không bổ sung Phytae ở gà Ross 508 và 7,86 % ở gà Ri lai. Ở khẩu phần có P. Phytin thấp, tỷ lệ tiêu hóa Ca cũng tăng lên 7,50 % ở gà Ross 508 và 4,25 % ở gà Ri lại. Qua kết quả thu được từ thí nghiệm cho thấy bổ sung 1g Phytase 5000 chịu nhiệt trong 1kg TA cho gà thịt có tác dụng tốt cho khoáng hoá xương, tăng tỷ lệ tiêu hoá Ca và P, giảm thải lượng P và Ca qua phân ra môi trường.

 

Từ khoá: enzyme Phytase, gà thịt, khoáng hóa xương, tiêu hóa can xi, phốt pho.

SUMMARY

Effects of supplemental phytase enzyme in diet broiler chicks on calcium, phosphorus digestibility and bone mineralization

Nguyen Thu Quyen, Tran Thanh Van, Tran Quoc Viet, Nguyen Thi Thuy My

The experiment was arranged into four blocks corresponding to two breeds of chicken, two types of diet with high phytic phosphorous and low phytic phosphorous, with and without of supplementation dose 1gr Phytase 5000 per kg of feed.

Phytase enzyme supplementations on the diets for Ross 508 broiler chicken and crossed breed Ri chicken have a positive influence to the ability of bone mineralization; the total mineral, phosphorus, calcium content in tibial ash increased significantly in both types of diet.

Phytase enzyme supplementations on the diets for Ross 508 broiler chicken and crossed breed Ri chicken increased digestibility of phosphorus, calcium and reduced phosphorus, calcium excretion significantly in both types of diet.

Keywords: Phytase enzyme, broiler, bone mineralization, digestion of calcium, phosphorus.

Tải file Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase trong khẩu phần thức ăn cho gà thịt đến khả năng tiêu hoá canxi, photpho và khoáng hoá xương tại đây