Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein thô trong khẩu phần ăn cho lợn rừng lai nuôi tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả "Bùi Thị Thơm", "Trần Văn Phùng", "Hoàng Quang Hoàn"
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 108 Số 8 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 2171
Tóm tắt nội dung

Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp phân lô so sánh với tổng số 60 lợn rừng lai thương phẩm được chia làm 3 lô đảm bảo đồng đều về giống, tuổi, khối lượng và tình trạng sức khoẻ và nhắc lại một lần. Lợn được nuôi bán hoang dã và bổ sung 2-3 bữa thức ăn/ ngày tùy giai đoạn tuổi. Khẩu phần thí nghiệm được thiết kế như sau: Mức protein thô là 17-15%; 16-14% và 15-13% lần lượt lô thí nghiệm 1, 2, 3; Các thí nghiệm đồng đều mức năng lượng trao đổi là 3000 kcal ME và axit amin được tính toán theo đề xuất của ARC 1981, [2], [3], [7].  Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi giảm mức protein thô trong khẩu phần từ 17 -15% (lô TN 1) xuống 16 – 14% (lô TN 2) và 15-13% (lô TN3) trong điều kiện chăn nuôi lợn rừng lai thương phẩm theo phương thức nuôi bán hang dã thì khả năng sinh trưởng của lợn giảm đi (1,53%) nhưng không có ý nghĩa thống kê với P>0,05 mà không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thịt. Khi giảm protein trong khẩu phần 16-14% tiêu tốn thức ăn tinh giảm đi từ 3,55 và 7,43% ở lô TN3 (15-13%) tương ứng giảm 2,80% chi phí thức ăn.

Tải file Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein thô trong khẩu phần ăn cho lợn rừng lai nuôi tại Thái Nguyên tại đây