Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi tới sức sống và khả năng sinh trưởng của gà Sao dòng trung nuôi trong nông hộ
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Nguyễn Văn Bình,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam Tập 177 Số 12 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-476X
Tóm tắt nội dung

Hiện nay Gà Sao đang là một giống gia cầm được người chăn nuôi quan tâm đầu tư phát triển vì gà có chất lượng thịt trứng tốt, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, gà dễ nuôi, ít mắc bệnh. Việc nghiên cứu, đánh giá, tư vấn lựa chọn phương thức nuôi gà phù hợp, hiệu quả cho người chăn nuôi là rất thiết thực.

            Đàn Gà Sao dòng trung được nghiên cứu, đánh giá về sức sống và khả năng sinh trưởng cho 2 đối tượng: Gà thương phẩm và Gà sinh sản, nuôi theo 2 phương thức chăn nuôi: nuôi nhốt (Lô I) và bán chăn thả (Lô II) trong mô hình chăn nuôi nông hộ tại Tuyên Quang, với 3 lần thí nghiệm nhắc lại và tổng số gà thí nghiệm là 900 con.

            Kết quả nghiên cứu cho thấy đàn Gà Sao trong cả 2 lô thí nghiệm đều có sức sống tốt: tỉ lệ nuôi sống tính đến cuối kỳ của đàn gà thương phẩm trong giai đoạn 0 đến 12 tuần tuổi và gà sinh sản trong giai đoạn đẻ trứng (27 đến 47 tuần tuổi) là khá cao và đạt tương ứng là 90,00%; 88,67% và 96,25%; 97,50%. Tỷ lệ nuôi sống khác nhau giữa 2 lô là không rõ rệt (P>0,05). Đàn gà ở cả 2 lô đều không mắc bệnh gì trong suốt quá trình nuôi.

            Về khả năng sinh trưởng, Gà Sao thương phẩm nuôi nhốt (Lô I) đã cho kết quả cao hơn so với gà nuôi bán chăn thả (Lô II): Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của đàn gà trong cả kỳ (0 – 12 tuần tuổi) đạt tương ứng là: 19,39g/ngày so với 18,96g/ngày và 39,97% so với 32,77% (với P>0,05).

            Chỉ số sản xuất (PI) của đàn gà thương phẩm ở Lô I cũng cao hơn so với Lô II và đạt tương ứng là 63,50 và 61,22.

            Tóm lại: Gà Sao dòng trung nuôi theo phương thức nuôi nhốt đã cho sức sống, khả năng sinh trưởng và chỉ số sản xuất (PI) cao hơn so với gà nuôi theo phương thức bán chăn thả (với P>0,05).

Tải file Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi tới sức sống và khả năng sinh trưởng của gà Sao dòng trung nuôi trong nông hộ tại đây