Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng thỏ ở thành phố Hải Phòng và biện pháp phòng trị
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, Trương Thị Tính, Vũ Đức Hạnh, Nguyễn Thị Bích Ngà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi Số 9 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

      Tỷ lệ nhiễm cầu trùng thỏ ở 6 huyện của thành phố Hải Phòng khá cao (77,26%), biến động từ 69,52% đến 86,05%. Thỏ nhiễm cầu trùng ở cường độ từ nhẹ đến rất nặng.

     Tỷ lệ và cường độ nhiễm giảm dần theo lứa tuổi, vụ Xuân - Hè (86,84%) cao hơn vụ Thu - Đông (67,14%).

     Thuốc Baycox 5% và Hancoc đều có hiệu quả điều trị cao đối với bệnh cầu trùng thỏ (98% và 90%).

Tải file Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng thỏ ở thành phố Hải Phòng và biện pháp phòng trị tại đây