Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tình hình nhiễm giun Oesophagostomum spp. tại tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà, Nguyễn Văn Quang, Trương Thị Tính
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y Tập 18 Số 5 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

       Xét nghiệm phân  của 2035 lợn ở 3 huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên, kết quả cho thấy: Tỷ lệ nhiễm giun Oesophagostomum sp. là 33,76%, biến động từ 28,13% - 37,91%. Trong đó, số lợn nhiễm ở cường độ nặng và rất nặng chiếm 13,69%. Tỷ lệ và cường độ nhiễm tăng dần theo tuổi lợn, cao nhất ở lợn > 6 tháng tuổi (58,85%), cường độ nhiễm nặng và rất nặng là 24,77%. Tỷ lệ và cường độ nhiễm có sự khác nhau rõ rệt giữa 2 mùa hè - thu và đông - xuân (P < 0,001), vụ đông - xuân thấp hơn vụ mùa hè - thu. Lợn nuôi ở phương thức truyền thống có tỷ lệ và cường độ nhiễm cao hơn nhiều so với lợn nuôi ở phương thức công nghiệp.

Tải file Tình hình nhiễm giun Oesophagostomum spp. tại tỉnh Thái Nguyên tại đây