Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Laser và ứng dụng trong ngành Y tế Việt Nam ,
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Minh Tân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 3 Năm 1994
Số hiệu ISSN/ISBN Nội san KHKT. Trường ĐHYK. soos3. thnags 12.1994
Tóm tắt nội dung

Laser và ứng dụng trong ngành Y tế Việt Nam , Nội san Khoa học Kỹ thuật Trường ĐHYK và BV ĐKTƯ TN  số III, Tháng 12 Năm 1994, trang 91

(Đang cập nhật)

Tải file Laser và ứng dụng trong ngành Y tế Việt Nam , tại đây