Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu thực trạng cận thị giả và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh một số trường trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Y học
Tác giả Vũ Quang Dũng, Hoàng Thị Ngọc Trâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khọc Công nghệ Đai học Thái Nguyên Tập 89 Số 1 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Cận thị học đường chiếm tỷ lệ 74,47% trong các nguyên nhân gây giảm thị lực. Tỷ lệ cận thị giả là 21,43% ở THCS Tân Thành và 23,53% ở THCS Quyết Thắng. Thói quyen cúi đầu thấp khi học, thường xuyên nằm học ở nhà, có thới gian học >=9g/ngày, thường xuyên chơi điện tử >=2g/ngày, lớp học có cường độ chiếu sáng thấp <100 lux là các yếu tố nguy cơ có mối liên quan tất chặt chẽ với cận thị học đường và cận thị giả

Tải file Nghiên cứu thực trạng cận thị giả và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh một số trường trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên tại đây