Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng bệnh tai mũi họng của học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên năm 2013
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Thanh Hà, Trần Duy Ninh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học thực hành Tập 884 Số 10 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

HIện nay, do áp lực học tập, việc thường xuyên thăm khám phát hiện các bệnh lý của học sinh còn chưa được các phụ huynh quan tâm đúng mức, trong khi hiệu quả của công tác y tế trường học còn rất nhiều hạn chế. Mục tiêu: Xác định thực trạng bệnh tại mũi họng của học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên năm 2013. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng: 794 học sinh tại hai trường tiểu học thánh phố Thái Nguyên được chọn ngẫu nhiên. Phương pháp tiến hành: phỏng vấn và tiến hành khám tai mũi họng bằng nội soi. Kết quả: Tỷ lệ mắc bệnh tai muic họng của học sinh khá cao. Trong đó đặc biệt quan tâm tới sự tồn tại của V.A và bệnh viêm V.A. Kiến nghị: Cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho các bậc phụ huynh và học sinh, đồng thời cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác y tế trường học trong chăm sóc và quản lý bệnh tai mũi họng.

Tải file Thực trạng bệnh tai mũi họng của học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên năm 2013 tại đây