Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu nồng độ IL-6 và IL-10 ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Lĩnh vực Y học
Tác giả Vũ Tiến Thăng, Nguyễn Oanh Oanh, Đặng Lịch
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 426 Số 1 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nhồi máu cơ tim là tình trạng họi tử cơ tim do sự tắc nghẽn một hoặc nhiều nhánh động mạch vành cấp máu cho vùng cơ tim đó. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy vai trò của yếu tố viêm nội mạch trong cơ chế bệnh sinh của bệnh lý động mạch vành trong đó IL-6, IL-10 là những cytokine có một vai trò nhất định trong qua trình viêm nội mạch

Tải file Nghiên cứu nồng độ IL-6 và IL-10 ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại đây