Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết hợp mốt số phương pháp nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép Thái Nguyên trong môi trường NaCl 3,5% bằng dịch chiết cây trồng ở Thái Nguyên
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Trương Thị Thảo, Ngô Thị Hồng Nga, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ QG Tập 1 Số 51 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Khoa học và công nghệ QG
Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại cho thép CT3 trong môi trường trung tính của dịch chiết lá chè xanh và lá thuốc lá bằng một số phương pháp: phương pháp tổn hao khối lượng,đo điện trở phân cực, đo tổng trở điện hóa và khảo sát hình thái bề mặt qua chụp ảnh vi mô SEM. Kết quả nghiên cứu bằng các phương pháp khác nhau khá phù hợp với nhau. Trong điều kiện thử nghiệm, dịch chiết thuốc lá ở nồng độ 2g/l có khả năng bảo vệ ăn mòn tốt nhất, hiệu quả bảo vệ đạt tới 56,90% sau 03 ngày ngâm mẫu trong dung dịch nghiên cứu. Phép đo phổ tổng trở và đặc trưng hình thái bề mặt mẫu trên ảnh SEM cho thấy có sự hình thành một màng mỏng chất ức chế trên bề mặt kim loại.

Tải file Kết hợp mốt số phương pháp nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép Thái Nguyên trong môi trường NaCl 3,5% bằng dịch chiết cây trồng ở Thái Nguyên tại đây