Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát khả năng gia cường của sét hữu cơ điều chế từ bentonit prolabo (Pháp) và Bình Thuận (Việt Nam) đến một số tính chất cơ lý của vật liệu polyeste
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Hóa học Tập 6 Số 51 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7144
Tóm tắt nội dung

Tải file Khảo sát khả năng gia cường của sét hữu cơ điều chế từ bentonit prolabo (Pháp) và Bình Thuận (Việt Nam) đến một số tính chất cơ lý của vật liệu polyeste tại đây