Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên ‘’Nghiên cứu tương tác giữa copolime của axit acrylic và acrylamit với bentonit bình thuận’’
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, Trần Quốc Toàn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file ‘’Nghiên cứu tương tác giữa copolime của axit acrylic và acrylamit với bentonit bình thuận’’ tại đây