Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát khả năng chống ăn mòn của sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận trong màng phủ ankyt bằng phương pháp tổng trở điện hóa
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Ngô Kế Thế, Nguyễn Thế Minh, Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trần Thu Trang, Đỗ Chí Linh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Hóa học Tập 6 Số 51 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7144
Tóm tắt nội dung

Tải file Khảo sát khả năng chống ăn mòn của sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận trong màng phủ ankyt bằng phương pháp tổng trở điện hóa tại đây