Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu khả năng gia cường của sét hữu cơ điều chế từ bentonit (Pháp) với đimetylđioctađecylamoni clorua đến tính chất của cao su thiên nhiên.
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh,Ngô Kế Thế, Nghiêm Xuân Thung, Nguyễn Thị Ngọc Tú
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Hóa học Tập 3 Số 51 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7144
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu khả năng gia cường của sét hữu cơ điều chế từ bentonit (Pháp) với đimetylđioctađecylamoni clorua đến tính chất của cao su thiên nhiên. tại đây