Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo – Pháp và Bình Thuận – Việt Nam
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Từ Đức Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí hóa học Tập 49 Số 2 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 0866 7144
Tóm tắt nội dung

Organoclay synthesis  from Prolabo - French bentonite and Binh Thuan - Vietnam bentonite in water solvent is studied by the methods as IR, XRD, TGA, SEM. The results are not significantly different when survey in the same conditions: reaction temperature of 600C, the volume ratio DMDOA / bentonite = 1:1, reaction time 4 hours and pH = 9. In these conditions, the d001 and organic content in the product respective is 39.031Å, 35.11% (with French organoclay) and 41.300 Å, 35.57% (with Vietnam organoclay).  In conclusion, bentonite Binh Thuan - Vietnam can be used to replace the French commercial bentonite. 

Tải file Điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo – Pháp và Bình Thuận – Việt Nam tại đây