Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 283 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đề xuất phương pháp dạy học các câu lệnh nhằm phát triển tư duy thuật toán, tư duy sáng tạo trong dạy học lập trình và các ví dụ minh họa trong dạy học tin học lớp 11 THPT.

Tải file Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11 tại đây