Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thiết kế hoạt động học tập của HS phù hợp với mục tiêu trong dạy học giải các bài tập tin học lớp 11
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 4 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Mô tả việc GV căn cứ vào mục tiêu cụ thể từng bài học, từng bài tập để thiết kế các hoạt động trong dạy học lập trình lớp 11 THPT nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS.

Tải file Thiết kế hoạt động học tập của HS phù hợp với mục tiêu trong dạy học giải các bài tập tin học lớp 11 tại đây