Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và giải pháp trong dạy học tin học ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 8 Năm 2001
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Phân tích thực trạng việc dạy học tin học và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tin học ở các trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc

Tải file Thực trạng và giải pháp trong dạy học tin học ở các tỉnh miền núi phía Bắc tại đây