Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hoạt động nhận dạng và thể hiện trong dạy học Tin học.
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải, Trịnh Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 184 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động nhận dạng và thể hiện một khái niệm, một câu lệnh và một phương pháp trong dạy học tin học.

Tải file Hoạt động nhận dạng và thể hiện trong dạy học Tin học. tại đây