Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Về dạy và học tin học ở một số tỉnh miền núi phía Bắc
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 325 Năm 1999
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học tin học ở các trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc

Tải file Về dạy và học tin học ở một số tỉnh miền núi phía Bắc tại đây