Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bước đầu rèn luyện khả năm phân tích bài toán trong dạy học lập trình cho học sinh lớp 10 THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 355 Năm 2001
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm hình thành và rèn luyện khả năng phân tích bài toán trong dạy học lập trình cho học sinh lớp 10 THPT (theo chương trình thí điểm phân ban)

Tải file Bước đầu rèn luyện khả năm phân tích bài toán trong dạy học lập trình cho học sinh lớp 10 THPT tại đây