Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số tình huống điển hình trong dạy học tin học ở trường THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thị Phương Thảo, Trần Thanh Thương, Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN ĐHTN Tập 104 Số 4 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo đề xuất phương pháp dạy học một số tình huống thường gặp trong dạy học tin học ở trường THPT theo định hướng hoạt động hóa người học.

Tải file Một số tình huống điển hình trong dạy học tin học ở trường THPT tại đây