Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Sử dụng ảnh Spot 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng Carbon rừng trồng Thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 • Tác giả : Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thúy, Dương Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên Tập 164 Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

 • Tác giả : PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân tháng 11 năm 2016 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp hoàn thiện Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện

 • Tác giả : Dương Công Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Anh, Dương Phương Thảo,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số cuối tháng 5 năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả : Cù Phúc Thành, Nguyễn Văn Công, Vũ Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn thông
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát tiển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm quýt Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Số 127 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Khai thác thế mạnh nguồn vốn nhân lực cải thiện sinh kế của hộ nông dân trong giảm nghèo ở Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội Số 529 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ổn định thu nhập của hộ nông dân hướng tới giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội Số 528 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Study on fabrication of CdZnSe/ZnSeS tenary alloy quantum dots

 • Tác giả : Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Vu Duc Chinh, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Le Van Vu and L. Coolen;
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inderscience Publishers Tập 12 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Study on the fabrication and properties of alloyed quantum dots and graphene quantum dots

 • Tác giả : Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Nguyen Hai Yen, Hoang Van Nong, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Ngoc Hai, Pham Ngoc Hong, Pham Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS : Cu với hàm lượng tạp Cu lớn

 • Tác giả : Hoàng Thị Lan Hương , Nguyễn Huyền Trang , Vũ Thị Hồng Hạnh , Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thúy Liễu , Nguyễn Xuân Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

“Study of composition dependent structural and optical properties of alloyed Cu:ZnxCd1-xS nanocrysatls”

 • Tác giả : Vũ T Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim CdZnS/ZnS cấu trúc lõi/vỏ

 • Tác giả : 1) Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thoa Vượng, Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Multi Parametric Programming and Exact Linearization based Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

 • Tác giả : Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Nhu Hien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P Chi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Quản lý tài chính tại các trường mầm non công lập và vai trò của thông tin kế toán tại cơ sở

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 490 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp khoáng sản

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 647 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng chính sách hàng tồn kho hợp lý trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Đình Tuấn, Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Số 16 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

A New Framework of Demand Response for Household Customers Based on Advanced Metering Infrastructure Under Smart Grids

 • Tác giả : Minh Y Nguyen, Duc Minh Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Electric Power Components and Systems, Taylor & Francis Tập 44 Số 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa
 
Trang 4/158 <12345678910...157158>