Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Design of unknown input reduced order observers for a class of nonlinear fractional order time delay systems

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing (ISI, SJR: Q1) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số đặc điểm của cấu trúc nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong truyện ngắn của Võ Quảng)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Ánh Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 155 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity (ISI) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân cấp trung học phổ thông

 • Tác giả : TS Nguyễn Thị Khương - Giảng viên; CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên, - Học viên Cao học K23; Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP – ĐHTN
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

“Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và xã hội Số 9 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đánh giá hiện trạng và mô phỏng mức độ ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Tác giả : Đàm Thị Hạnh, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Ứng dụng mô hình “Decision tree” hoàn thiện phương pháp định giá đất đai hàng loạt trên địa bàn thành phố Lào Cai

 • Tác giả : Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đoàn Quang Duy, Trương Nhật Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu xây dựng vùng giá trị đất đai cho đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Ma Trương Thiêm, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lưu Quốc Trung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2014

 • Tác giả : Chu Văn Trung, Lùng Thị Thu, Đỗ Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái – môi trường đến phân bố một số loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đỗ Văn Hải, Lưu Thị Thùy Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Mô phỏng mức độ ô nhiễm môi trường nước biển khu vực ven biển phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Tác giả : Đặng Xuân Trường, Đàm Thị Hạnh, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 132 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

 • Tác giả : Trần Thị Mai Anh, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lê Thành Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 115 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tác giả : Tạ Ngọc Long, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng giá trị đất đai tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bằng công nghệ GIS

 • Tác giả : Lương Văn Hinh, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Improve the performance of CHORD DHT in terms of low network stability

 • Tác giả : Pham Thanh Nam, Mac Thi Phuong, Nguyen Thi Minh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Đề xuất cải tiến hiệu năng mạng Peer-to-Peer Chord cho tiến trình gia nhập và rời đi của các nút mạng

 • Tác giả : Phạm Thành Nam, Nguyễn Văn Tảo, Phùng Trung Nghĩa, Đào Mạnh Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia FAIR - 2014 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Giao thức truyền thông CoAP trong mạng cảm biến không dây

 • Tác giả : Phạm Thành Nam, Đào Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 135 Số 5 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Design of Intelligent Carpool System Taking Advantage of Social Networks

 • Tác giả : Thanh-Nam Pham, Ming-Fong Tsai, Ye Chin Kiong, Chun-Chieh Huang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Joint Convergence on Convergence (IJCC) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

An adaptive solution for images streaming in vehicle networks using MQTT protocol

 • Tác giả : Ming-Fong Tsai, Thanh-Nam Pham, Ching-Fu Hsiang, Chih-Han Chang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on IoT as a Service (IoTaaS 2017) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 4/160 <12345678910...159160>