Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Actual situation and some solutions to improve Human Development Index in Vietnam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Demographic transision in Bac Kan province, Vietnam period 1999 – 2009 and forcasting the once for the next 10 years

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Hà Thị Biên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Sử dụng hệ thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển KT-XH tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Thành lập bản đồ số hóa độ cao - Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 55 Số 7 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 52 Số 4 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 47 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Chọn và tìm kiếm đối tượng bản đồ trong Mapinfo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng tin học thành lập bản đồ địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 41 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các bề mặt đỉnh và địa hình sườn ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 40 Số 4 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng khai thác khoáng sản ở Đại Từ và ảnh hưởng của chúng đến cảnh quan địa hình và tài nguyên đất

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 38 Số 2 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 31 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình hình thành do hoạt động của các dòng chảy trên mặt vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 18 Số 2 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Đặc điểm khoáng hóa thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 14 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trái đất Tập 22 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số tiền đề tìm kiếm khoáng sản thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 10 Số 2 Năm 1999
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý
 
Trang 4/123 <12345678910...122123>