Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỊCH - NGỮ PHÁP TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG HÁN Ở VIỆT NAM
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến,
Nhà xuất bản / Tạp chí NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giáo trình đi sâu nghiên cứu những lý luận của phương pháp dạy học Dịch - Ngữ pháp và phương pháp dạy học theo nhiệm vụ, từ đó làm toát lên tầm quan trọng của việc kết hợp những ưu điểm của hai phương pháp dạy học trên trong dạy học tiếng Hán ở Việt Nam.