Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp II theo hướng tích cực hóa nhận thức và hoạt động học tập của người học
Cơ quan chủ trì Khoa Ngoại ngữ
Cơ quan thực hiện Khoa Ngoại ngữ
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Như Nguyệt
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*