Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Dấu câu trong tiêng Nga
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Khoa Ngoại ngữ
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Chủ nhiệm(*) Lê Hồng Thắng
Ngày bắt đầu 07/1993
Ngày kết thúc 06/1994

Tổng quan

Đề tài được viết bằng tiếng Việt kèm theo các ví dụ bằng tiếng Nga gồm hai chương: chương 1 nghiên cứu những vấn đề chung về dấu câu trong tiếng Nga, chương 2 nghiên cứu việc cách sử dụng dấu câu trong tiếng Nga.

Tính cấp thiết

- Dấu câu có vai trò không kém phần quan trọng trong giao tiếp dưới dạng bút ngữ;

- Thực tế sử dụng dấu câu tiếng Nga sinh viên còn mắc không ít lỗi, kéo theo nội dung thông báo bị sai lệch;

- Các công trình nghiên cứu về dấu câu trong tiếng Nga còn khá khiêm tốn, chưa đủ để người học khắc phục những lỗi trên;

- Việc nghiên cứu về dấu câu trong tiếng Nga là rất cần thiết cả về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn.

Mục tiêu

Xây dựng một cách có hệ thống cách sử dụng dấu câu trong tiếng Nga.

Nội dung

- Nghiên cứu những vấn đề chung về dấu câu trong tiếng Nga: vị trí, vai trò, phân loại,...

- Miêu tả cách sử dụng dấu câu trong tiếng Nga.

Tải file Dâu câu trong tiêng Nga tại đây

PP nghiên cứu

- Điều tra thực tiễn;

- Phân tích, tổng hợp.

 

Hiệu quả KTXH

- Làm phong phú thêm nguồn tài liệu nghiên cứu lý thuyết tiếng Nga;

- Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng để biên soạn bài giảng về lý thuyết tiếng Nga;

- Góp phần chuẩn hóa việc sử dụng tiếng Nga trong ngôn ngữ viết.

ĐV sử dụng

Khoa Ngoại ngữ - trường ĐHSP - ĐHTN.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*  

Các Đề tài - Dự án khác của Lê Hồng Thắng