Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Bien soan bai giang dien tu cho mon hoc tieng Anh tu nhien
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Khoa Ngoại ngữ
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thu Hoài
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 11/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*