Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hệ thống bài tập dạy nghe cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Khoa Ngoại ngữ
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Lê Hồng Thắng
Ngày bắt đầu 06/2000
Ngày kết thúc 06/2001

Tổng quan

       Đề tài được viết bằng tiếng Nga và gồm ba chương: chương 1 nghiên cứu những vấn đề lý luận chung, chương 2 nghiên cứu những cơ sở của việc biên soạn bài tập dạy-học nghe hiểu, chương 3 miêu tả chi tiết hệ thống các bài tập dạy-học nghe hiểu.

Tính cấp thiết

- Sinh viên trường ĐHSP-ĐHTN, trong đó có có sinh viên khoa Ngoại ngữ và sinh viên tiếng Nga, đến từ khu vực trung du, miền núi phía Bắc, nơi có nhiều điều kiện khó khăn. Điều đó kéo theo một loạt các đặc thù cần phải tính tới mới có thể nâng cao chất lượng đào tạo;

- Việc sử dụng hệ thống bài tập trong các giáo trình dạy-học nghe hiểu của các trường Ngoại ngữ ở Hà Nội, cũng như các tài liệu, giáo trình nước ngoài hiện nay chưa phù hợp với các đặc thù của khu vực vùng miền, dẫn tới kết quả học tập của sinh viên chưa được như mong muốn;

- Việc nghiên cứu, biên soạn hệ thống bài tập dạy-học nghe hiểu phù hợp với đặc thù khu vực là một đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống bài tập dạy-học nghe hiểu cho sinh viên tiếng Nga khoa Ngoại ngữ - trường ĐHSP-ĐHTN.

Nội dung

1. Nghiên cứu các cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn;

2. Xác lập các cơ sở xây dựng hệ thống bài taaph dạy-học nghe hiểu;

3. Xây dựng hệ thống bài tập dạy-học nghe hiểu.

Tải file Hệ thống bài tập dạy nghe cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu tại đây

PP nghiên cứu

- Phương pháp điều tra thực tiễn;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp;

- Phương pháp chuyên gia.

Hiệu quả KTXH

Dựa trên kết quả nghiên cứu, giáo viên có thể chủ động biên soạn giáo trình dạy-học. Giảm nguồn ngân sách chi cho việc mua tài liệu, giáo trình.

ĐV sử dụng

Khoa Ngoại ngữ trường ĐHSP-ĐHTN.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*  

Các Đề tài - Dự án khác của Lê Hồng Thắng