Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Sự
Ngày bắt đầu 05/2012
Ngày kết thúc 05/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Để kiểm tra toàn diện kiến thức của sinh viên trong phạm vi toàn bộ nội dung của môn học

Mục tiêu

xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với nội dung chính xác, khoa học, phù hợp với khung chương trình đào tạo.

Nội dung

xâu dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm với:

- số tín chỉ: 05

- số đề thi: 25

- số lượng câu hỏi: 1000

Tải file Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại đây

PP nghiên cứu

Thống kê

So sánh

 Phân tích - tổng hợp

Logic - lịch sử

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*