Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tính Cohen-Macaulay, tính catenary và mô đun đối đồng điều địa phương (Đề tài NCCB thuộc Quỹ Nafosted)
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu Toán học
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày bắt đầu 06/2012
Ngày kết thúc 06/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*