Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần I
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Dương Thị Thảo
Ngày bắt đầu 06/2009
Ngày kết thúc 06/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần III có nội dung chính xác, khoa học và phù hợp với khung chương trình của môn học.

Nội dung

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ cở I.

-         Số tín chỉ: 03 TC

-         Số lượng đề: 50 đề

-         Số lượng câu hỏi: 300 câu hỏi

Các câu hỏi bao quát toàn bộ nội dung môn học, chia thành các lĩnh vực như sau:

+ Tình huống giao tiếp: 50 câu

+ Ngữ pháp: 50 câu

+ Từ vựng: 50 câu

+ Đọc hiểu: 125câu

+ Chủ đề vấn đáp: 25 câu

Tải file Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ sở học phần I tại đây

PP nghiên cứu

Thiết kế đề thi trên cơ sở thu thập, tống hợp tài liệu và tham khảo các đề thi.

Hiệu quả KTXH

- Đảm bảo đủ số lượng câu hỏi và đáp án.

- Đảm bảo độ chính xác và khoa học.

- Kiểm tra kiến thức của sinh viên một cách toàn diện và có hệ thống bao gồm kỹ năng giao tiếp, ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng và kỹ năng đọc hiểu.

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*