Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thiết kế bài giảng và giáo án điện tử học phần tiếng Anh cơ sở II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Phan Thị Hoà
Ngày bắt đầu 03/2009
Ngày kết thúc 03/2010

Tổng quan

Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, việc dạy và học ngoại ngữ luôn được chú trọng. Việc thiết kế bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh cơ sở II sẽ góp phần làm cho bài học thêm sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học.

Tính cấp thiết

Đề tài mang tính thực tế cao và có thể được áp dụng rông rãi trong dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên toàn trường.

Mục tiêu

Thiết kế bài giảng điện tử học phần tiếng Anh cơ sở II với các hoạt động phong phú, hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung của giáo trình và lôi cuốn được người học tích cực tham gia bài giảng.

 

 

 

 

 

 

Nội dung

PP nghiên cứu

Tổng hpj tài liệu, thiết kế bài giảng điện tử sử dụng phần mềm powerpoint

Hiệu quả KTXH

Đề tài góp phần sinh động hóa bìa giảng, khuyến khích người học chủ động tham gia bài học và nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao ngoại ngữ trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

ĐV sử dụng

Đề tài được áp dụng cho việc giảng dạy học phần tiếng anh cơ sở II cho sinh viên toàn trường.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*