Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Chủ nhiệm(*) Phạm Như Cường
Ngày bắt đầu 05/2013
Ngày kết thúc 05/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

- Ngày nay khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão và có tác động to lớn đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Cụ thể, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy – học ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc khéo léo ứng dụng các kỹ thuật công nghệ trong dạy – học có thể mang lại nhiều lợi ích đối với người dạy và người học, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động dạy – học tiếng Anh. Khả năng nào để áp dụng thành công các kỹ thuật công nghệ trong việc dạy – học tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên là vấn đề nên được nghiên cứu, tìm hiểu.

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có các điều kiện và đặc trưng khác biệt so với các trường đại học khác trong và ngoài nước. Đối tượng tuyển sinh của trường phần lớn xuất thân từ những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội, giáo dục còn nhiều khó khăn. Chất lượng đầu vào sinh viên thấp hơn so với nhiều trường trong nước, trình độ tiếng Anh chỉ như mới bắt đầu học. Khả năng nắm bắt các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ chưa được kiểm chứng khi điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng của nhà trường còn yếu và thiếu thốn. Vì vậy để áp dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong dạy – học tiếng Anh tại trường cần có nghiên cứu đánh giá mang tính khoa học.

- Nghiên cứu này đồng thời sẽ đưa ra được các đề xuất cho việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ trong hoạt động dạy – học tiếng Anh tại trường phù hợp với các điều kiện khách quan của trường.

Mục tiêu

Mục tiêu chung:

-        Nghiên cứu và thiết kế các hoạt động dạy và học tiếng Anh sử dụng các kỹ thuật và công nghệ mới tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Mục tiêu cụ thể:

-        Nghiên cứu về khả năng sử dụng các kỹ thuật và công nghệ mới trong dạy và học tiếng Anh.

-        Nghiên cứu về thực tế dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

-        Nghiên cứu về khả năng sử dụng các kỹ thuật và công nghệ mới trong dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

-        Thiết kế một số hoạt động dạy và học mẫu.

Đề xuất giải pháp áp dụng các kết quả nghiên cứu.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*