Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hành động ngôn ngữ gián tiếp trong "Truyện Kiều"
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Chủ nhiệm(*) Dương T Thúy Vinh
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 - Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội GS.TS Bùi Minh Toán
2 - Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN PGS.TS. Nguyễn Hằng Phương
STT Tên người tham gia
1 TS. Nguyễn Thị Tố Ninh
2 TS. Nguyễn Tú Quyên

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*