Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích lỗi sai khi sử dụng động từ năng nguyện “要”của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Ngô Thị Trà - Nguyễn Thị Hải Yến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 225 Số 7 Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN:1859-2171
Tóm tắt nội dung