Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở THCS theo quan điểm tích hợp
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả 2. Đào Tam, Trần Việt Cường, Phạm Văn Hiệu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 17 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 0868 – 3662
Tóm tắt nội dung

2