Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 语法翻译法在太原大学外国语学院初级汉语教学的探索
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến,
Nhà xuất bản / Tạp chí Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hán Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết nghiên cứu tầm quan trọng của phương pháp dạy học truyền thống trong dạy học tiếng Hán sơ cấp song song với các phương pháp dạy học tiên tiết để phát huy năng lực của người học.