Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ thông qua các bài đọc có nội dung bao hàm yếu tố văn hóa phù hợp
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN
Tóm tắt nội dung

Phát triển khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ thông qua các bài đọc có nội dung bao hàm yếu tố văn hóa phù hợp