Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu Thiết lập môi trường giao tiếp tiếng Hán cho sinh viên Khoa ngoại ngữ, đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến,
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo Quốc gia nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 2 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tầm quan trọng của môi trường tiếng trong dạy học ngoại ngữ nói chung và dạy học tiếng Hán nói riêng. Để nâng cao kỹ năng tiếng cho người học, môi trường giao tiếp tiếng rất quan trọng và thực sự cần thiết. Bài viết đề xuất một số phuong pháp xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Trung tích cực cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại khoa Khoại ngữ Đại học Thái Nguyên.