Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tình hình thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam trong quá trình xây dựng nông thôn mới

 • Tác giả : Phan Thị Vân Giang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Huy động nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Thị Vân Giang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Thị Thu Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 488 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lý luận, phê bình văn học: một góc nhìn mới

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tiếp nhận tự sự học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Huế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục" Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu cơ chế tạo pha thủy tinh trong kim loại sắt bằng phương pháp mô phỏng

 • Tác giả : Giáp Thị Thùy Trang*, Phạm Đức Linh và Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 159 Số 14 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

About Structural Transition of Nickel Metal

 • Tác giả : Giap Thi Thuy Trang, Pham Duc Linh, Pham Xuan Truong and Pham Huu Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Thực trạng sử dụng giáo trình môn Lý thuyết dịch Tiếng Trung ở Khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên và biện pháp khắc phục

 • Tác giả : Quách Thị Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ (ĐHTN) Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng Vùng Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Châu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 481 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 145 Số 15 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của các chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Thị Châu, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 145 Số 15 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng Vùng Đông Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 475 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng ở vùng đông bắc Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 226 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu hiệu quả của mô hình tưới nông lộ phơi và mô hình tưới ngập thường xuyên cho lúa

 • Tác giả : Quyền Thị Dung, Ninh Văn Quý, Nguyễn Thị Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu đặc điểm, tính chất đất và đánh giá hiệu quả của một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Thu Hiền, Đàm Xuân Vận, Quyền Thị Dung, Ninh Văn Quý,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tập 17 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Biến động hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp tại khu tái định cư Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 • Tác giả : Ngô Văn Giới, Ninh Văn Quý, Trần Thị Ngọc Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

A note on Cartan's second main theorem for holomorphic curve intersecting hypersurface

 • Tác giả : N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Mathematical Analysis and Applications (SCI) Tập 452 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Characteristics optimization of powder mixed electric discharge machining using titanium powder for die steel materials

 • Tác giả : Tien-Long Banh, Huu-Phan Nguyen, Cuong Ngo, Duc-Toan Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E Journal of Process Mechanical Engineering (sci) Tập 0 Số 0 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

An Improved Artificial Immune Network For Solving Construction Site Layout Optimization

 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Compact Detector Set for Artificial Immune Systems

 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Engineering and Technical Research Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 6/156 <12345678910...155156>