Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Vị trí, vai trò và tác dụng của hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 133 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 125 Số 11 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ở Trug tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Tập 1 Số 329 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa lông ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 206 Số 13 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

New results on H_{\infty} control for nonlinear conformable fractional order systems

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyen Thi Huyen Thu, Nguyen Huu Sau, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity (SCIE) Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Khảo sát vấn đề của sinh viên năm ba khi làm các bài kiểm tra dạng TOEFL IBT tại một trường công lập ở Việt Nam

 • Tác giả : Vũ Thị Thanh Huệ, Lê Thị Thu Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phân tích ảnh hưởng của chương trình đọc mở rộng đến sinh viên năm nhất tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Vũ Thị Thanh Huệ, Lê thị Thu Trang, Lê Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Thiết kế chương trình đọc mở rộng cho SV năm nhất với sự hỗ trợ của mạng xã hội Edmodo

 • Tác giả : Vũ Thị Thanh Huệ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 1009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phân tích diễn ngôn đa phương thức những quảng cáo đồ ăn nhanh bằng tiếng Anh

 • Tác giả : Dương Hồng Yến, Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của Nivea

 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trọng Du, Dương Hồng Yến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Mobile Augmented Reality Activities in EFL Classrooms at a Vietnamese University from the Students’ Perspective

 • Tác giả : Hoang Thi Ngoc Diem, Nguyen Thi Bich Ngoc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 16 Số 1 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Blended Quizlet and Edmodo for designing English vocabulary practices: An experimental study

 • Tác giả : Trần Minh Thành, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 186 Số 10 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Mô hình đồng giảng dạy tại khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Minh Loan, Phí Thị Mùi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 191 Số 15 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Using Foreign Volunteers to Check Students’ Writings Project

 • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phí Thị Mùi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Methods to increase the English Magazine project power in the study of the English written language for English major students at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University.

 • Tác giả : Nguyen Thi Bich Ngọc, Tran Minh Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 174 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

ENGLISH WRITTEN PROFICIENCY – UPPER INTERMEDIATE 2 (EWU241): STUDENTS’ EVALUATION OF THE COURSE CONTENT AND TEACHING ACTIVITIES AT THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY

 • Tác giả : - Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Số 12 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Influences by the Extensive Reading Programs on Freshmen’s Written Proficiency

 • Tác giả : Vu Thi Thanh Hue, Le Thi Nhung, Le Thi Thu Trang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

An Investigation into The Third-Year English Majors' Problems in Performing TOEFL iBT Reading Tests at a Public University in Vietnam

 • Tác giả : Le Thi Thu Trang, Vu Thi Thanh Hue
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Improving Students' Writing Skill through the School Online Newspaper at a Public University in Vietnam

 • Tác giả : Le Thi Thu Trang, Le Thi Khanh Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 6 Số 2 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 6/133 <12345678910...132133>