Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc – vai trò và chức năng gắn kết quan hệ cộng đồng

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TC Nhân lực XH Học viện KHXH Tập 8 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Kết cấu và thể thơ đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử Văn học Tập 504 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Vai trò của nữ giới trong gia đình qua một số nghiên cứu xã hội học

 • Tác giả : Nguyễn Đỗ Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 1 Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Trò chơi đồng dao của trẻ em các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan, Lê Thị Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu Văn hóa Trường ĐH Văn hóa Tập 2 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Tìm hiểu yếu tố thời gian nghệ thuật trong đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 98 Số 10 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Diễn xướng đồng dao trong các hoạt động lao động của trẻ em dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 91 Số 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Diễn xướng đồng dao trong sinh hoạt gia đình

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 87 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Nhân cách hóa trong ngôn ngữ đồng dao Tày, Nùng

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 71 Số 9 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Tìm hiểu ngôn ngữ đồng dao qua tính nhạc và tính tự sự

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 56 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Differential stability of convex discrete optimal control problems

 • Tác giả : Duong Thi Viet An, Nguyen Thi Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Acta Mathematica Vietnamica 2017 (Scopus) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Đinh Công Hướng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Control (SCIE, SJR: Q1) Tập 20 Số 5 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tiểu thuyết "Những người mở đường" của Hồ Thủy Giang nhìn từ đặc điểm thể loại

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Capparis dongvanensis sp. nov. (Capparaceae) from Vietnam

 • Tác giả : Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Gordon C. Tucker, Chu Hoang Mau, Joongku Lee, Changyoung Lee and Sangmi Eum
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nordic Journal of Botany 35: 272–275, 2017 doi: 10.1111/njb.01326 (SCI) Tập 35 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Capparis pubifolia B. S. Sun (Capparaceae): A newly recorded species of the flora of Vietnam

 • Tác giả : Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary 1 , Tran The Bach 2 , Do Van Hai 2 , Bui Hong Quang 2 , Chu Hoang Mau, Sangho Choi 3 * and Sangmi Eum 3 *
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Korean J. Pl. Taxon. 47(2): 106 − 111 (2017) https://doi.org/10.11110/kjpt.2017.47.2.106 Tập 47 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập và xác định loài nấm Phusarium graminearum liên quan đến bệnh thối quả Vải tại Lục Ngạn – Bắc Giang

 • Tác giả : Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mão, Phạm Thị Hòa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16, Nhà xuất bản Nông nghiệp Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

 • Tác giả : PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân tháng 11 năm 2016 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp hoàn thiện Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện

 • Tác giả : Dương Công Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Anh, Dương Phương Thảo,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số cuối tháng 5 năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả : Cù Phúc Thành, Nguyễn Văn Công, Vũ Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn thông
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát tiển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm quýt Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Số 127 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 6/160 <12345678910...159160>