Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Sử dụng hệ thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển KT-XH tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Thành lập bản đồ số hóa độ cao - Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 55 Số 7 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 52 Số 4 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 47 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Chọn và tìm kiếm đối tượng bản đồ trong Mapinfo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng tin học thành lập bản đồ địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 41 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các bề mặt đỉnh và địa hình sườn ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 40 Số 4 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng khai thác khoáng sản ở Đại Từ và ảnh hưởng của chúng đến cảnh quan địa hình và tài nguyên đất

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 38 Số 2 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 31 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình hình thành do hoạt động của các dòng chảy trên mặt vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 18 Số 2 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Đặc điểm khoáng hóa thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 14 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trái đất Tập 22 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số tiền đề tìm kiếm khoáng sản thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 10 Số 2 Năm 1999
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Trầm tích đệ tứ và địa hình bồi tụ vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 8 Số 5 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Nghiên cứu quá trình phong hóa vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 5 Số 2 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý
 
Trang 6/125 <12345678910...124125>