Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô chất lượng Protein cao vụ Thu Đông 2004 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Tuấn Khiêm, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Xuân Hào, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 1 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

So sánh một số giống ngô chất lượng đạm cao vụ Đông năm 2002

 • Tác giả : Phan Thị Vân, Luân Thị Đẹp, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 27 Số 3 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints

 • Tác giả : D. T. V. An, N. D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applicable Analysis Tập 1 Số 94 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Giải pháp truyền tin ảnh dưới dạng tin nhắn SMS

 • Tác giả : Ngô Thị Vinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 126 Số 130 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Adapting bottle neck feature to multi space distribution for Vietnamese speech recognition

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference of the Oriental chapter of the International Coordinating Committee on Speech Databases and Speech I/O Systems and Assessment Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics Tập 30 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Segmentation of Telephone Speech Based on Speech and Non-Speech Models

 • Tác giả : Michael Heck, Christian Mohr, Sebastian Stüker, Markus Müller, Kevin Kilgour, Jonas Gehring, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, and Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science Tập 8113 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Models of tone for tonal and non-tonal languages

 • Tác giả : Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Florian Metze, Zaid A. W. Sheikh, Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Automatic Speech Recognition and Understanding conference Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

The 2013 KIT IWSLT Speech-to-Text Systems for German and English

 • Tác giả : Kevin Kilgour, Christian Mohr, Michael Heck, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Evgeniy Shin, Igor Tseyzer, Jonas Gehring, Markus Muller, Matthias Sperber, Sebastian Stuker and Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Workshop on Spoken Language Translation Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Applying Bottle Neck Feature for Vietnamese speech recognition

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vui Tat Thang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics Tập 29 Số 4 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nghiên cứu cải tiến chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát k-means bằng phương pháp học tích cực

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Tập 132 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Kỹ năng siêu nhận thức - những vấn đề lý luận và khả năng vận dụng vào quá trình dạy học Toán

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tư duy toán học của HS vùng núi và vùng dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Ca Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Cơ sở xây dựng chủ đề tự chọn môn toán ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng cặp phạm trù chủ quan và khách quan trong nghiên cứu và dạy học toán

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Ý nghĩa giáo dục các nhóm quyền và bổn phận trẻ em trong phong tục, tập quán của người Tày - Nùng các tỉnh miền núi phía Bắc.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 348 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng giáo dục quyền trẻ em cho học sinh cho học sinh tiểu học người Tày - Nùng khu vực Việt Bắc qua sử dụng tri thức văn hóa bản địa.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 321 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Thị Hồng Hiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 133 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 6/122 <12345678910...121122>