Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu tiếp nhận, dịch thuật và ảnh hưởng của tiểu thuyết Kim Dung tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Hồng Đức Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Thiết kế một số trò chơi trong giảng dạy tiếng Trung Quốc giai đoạn sơ cấp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yêu hội thảo quốc gia về dạy học qua đề án lần thứ ba Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn về ảnh hưởng của Kim Dung đối với tiểu thuyết võ hiệp Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Học viện Sư phạm Nội Giang Số 3 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bàn về năm nét nghệ thuật đặc sắc của tiểu thuyết Kim Dung

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Học viện Ngoại Ngữ Quân sự Số 11 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Phát triển khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ thông qua các bài đọc có nội dung bao hàm yếu tố văn hóa phù hợp

 • Tác giả : Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 174 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN KHẨU NGỮ CAO CẤP CHO SINH VIÊN TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Huyền Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Số 12 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Cơ giới hoá sản xuất cây lương thực trong điều kiện các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ

 • Tác giả : Phạm Văn Lang, Vũ Văn Đam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Unknown input fractional-order functional observer design for one-side Lipschitz time-delay fractional-order systems

 • Tác giả : Mai Viet Thuan, Dinh Cong Huong, Nguyen Huu Sau, Quan Thai Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Transactions of the Institute of Measurement and Control Tập 41 Số 15 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Robust guaranteed cost control for time‐delay fractional‐order neural networks systems

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Optimal Control Applications and Methods Tập 4 Số 40 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Vài nét tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Toán học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 135 Số 5 Năm 15
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích - Lê Thị Thu Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 130 Số 16 Năm 15
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở các lớp cuối cấp tiểu học trên cơ sở vận dụng lý thuyết kiến tạo

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích và nhóm nghiên cứu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 120 Số 6 Năm 14
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng GV GDCD cấp THPT

 • Tác giả : TS Nguyễn Thị Khương, CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Trường ĐHSP tại Lào Cai Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn GDCD ở THPT

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 179 Số 3 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chênh lệch thu nhập theo giới tính: Lý thuyết và thực trạng tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 15 Số 191 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và xã hội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

On the Determinants of Korea’s outward Foreign Direct Investment: Does Institutional Distance Matter?

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference Proceedings “The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management & Business” - November 2018, Hanoi - Vietnam. Labor – Social Publishing House Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng hệ thống tái sinh thông qua mô sẹo phục vụ chuyển gen vào hai giống khoai lang Chiêm dâu và KB1

 • Tác giả : Vũ Thị Lan,Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của vật liệu nuôi cấy mô sẹo và thành phần môi trường đến khả năng tái sinh chồi ở khoai lang

 • Tác giả : Vũ Thị Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 172 Số 12 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của sự kết hợp GA3 với ABA đến sự tái sinh chồi từ mô sẹo giống khoai lang Chiêm Dâu

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 161 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học
 
Trang 6/131 <12345678910...130131>