Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên AN EVALUATION OF THE COURSEBOOK “LIFE ELEMENTARY” USED FOR STUDENTS AT UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY: FROM TEACHERS’ PERSPECTIVES
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Tran Minh Thanh, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Bich Ngoc
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 225 Số 3 Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Trong việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, việc đánh giá giáo trình là một công việc liên tục không thể thiếu để đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá giáo trình “Life Elementary” được sử dụng làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Mục đích của nghiên cứu là nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo trình và qua đó đáp ứng được các yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đến từ cá nhân, tổ chức liên quan. 14 giáo viên tiếng Anh từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tham gia trả lời khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù có một số điểm yếu như hoạt động viết còn nhàm chán, hoạt động thực hành phát âm còn ít và một số nội dung văn hóa còn chưa phù hợp nhưng về cơ bản giáo trình đáp ứng và phù hợp với mục tiêu đào tạo, thực tiễn dạy – học tại trường. Nghiên cứu cũng đưa ra các gợi ý sư phạm cho việc hiệu chỉnh và sử dụng giáo trình hiệu quả hơn. Nghiên cứu này là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên tiếng Anh quan tâm đến việc đánh giá giáo trình nói riêng và các đơn vị đào tạo có đặc điểm dạy – học tương tự nhà trường.