Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên CÂU LẠC BỘ ĐỌC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỚI TƯ CÁCH LÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Thành
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 209 Số 16 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của mô hình câu lạc bộ (CLB) đọc tạp chí đối với hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên bộ môn Tiếng Anh - Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên về hai mặt: mức độ quan tâm và cấp độ vận dụng. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát và phỏng vấn dựa trên mô hình CBAM (Concern-based Adoption Model) với các giảng viên của đơn vị. Kết quả cho thấy mô hình CLB tạp chí đã có những tác động nhất định, thu hút sự quan tâm của người tham gia ở các mức độ khác nhau và kiến thức thu được từ CLB đang được vận dụng vào thực tiễn NCKH của giảng viên từ mức thụ động hướng tới chủ động. Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát, CLB chưa được coi là ưu tiên và được quan tâm đúng mức bởi các giảng viên. Kết quả nghiên cứu tạo tiền đề cho việc vận dụng linh hoạt mô hình này trong các đơn vị giáo dục đại học để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong giảng viên.