Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên các trường Đại học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Phạm Thị Bích Huệ,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục và xã hội Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung