Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa, Phạm Hùng Thuyên,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 174 Số 14 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 – 2171
Tóm tắt nội dung

Dạy học theodự án là một hình thức dạy học vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, việc đưa phương pháp dạy học theo dự án vào giảng dạy các môn học tiếng Trung Quốc, đặc biệt là môn tiếng Trung du lịch còn khá mới mẻ và gặp không ít khó khăn. Bài viết thông qua điều tra thực tế tình hỉnh giảng dạy môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, qua đó đề xuất vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong việc giảng dạy môn học này, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.