Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa Việt qua hiện tượng "ngữ pháp ngữ nghĩa" so sánh với tiếng Hán
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo “Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển”, tập 2 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN: 978-60488-5023-4
Tóm tắt nội dung

Thục ngữ Việt Nam có câu “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, đối với người Việt Nam, ngữ pháp tiếng Việt tương đối phức tạp và khó hiểu, đặc biệt hơn ngữ pháp và ngôn ngữ - văn hóa có mối liên hệ mật thiết với nhau, muốn giao tiếp được thì cần phải nắm được ngữ pháp tiếng Việt và hiểu được ngôn ngữ -văn hóa Việt. Bài viết phân tích đặc trưng ngôn ngữ -văn hóa Việt qua hiện tượng “ngữ pháp ngữ nghĩa”, từ đó tìm ra mối liên hệ giữa hiện tượng “ngữ pháp ngữ nghĩa” đối với Văn hóa, đồng thời tiến hành so sánh đối chiếu với tiếng Hán.