Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Khảo sát lỗi sai của sinh viên Trung Quốc khi học tiếng Việt tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và những đề xuất khắc phục

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Huyền Trang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phát triển khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ thông qua các bài đọc có nội dung bao hàm yếu tố văn hóa phù hợp

 • Tác giả : Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Nghiên cứu lỗi ngôn ngữ của lưu học sinh Trung Quốc khi học tiếng Việt tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một số suy nghĩ về sự linh cảm trong tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bước đầu tìm hiểu về thực trạng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy và học môn Văn hóa Việt Nam tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả học môn stiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc, Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Đặng Thị Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The Role of Reading Texts on student”s reading engagement

 • Tác giả : Hoàng Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Designing Learning Games to Improve the Learning and Teaching Efficiency of Vietnamese Subject for Students at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Nâng cao khả năng khẩu ngữ tiếng Việt cho chuyên gia Hàn Quốc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN thông qua các trò chơi ngôn ngữ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Hệ thống biểu tượng trong Then Tày

 • Tác giả : Đinh Thị Liên, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một số vấn đề tâm linh trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bước đầu đối chiếu tính từ chỉ tâm trạng trong tiếng Anh với những từ tương đương trong tiếng Việt

 • Tác giả : Dương Minh Phượng, Lê Thị Thảo,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Thể, vần, nhịp, điệu trong Then Tày

 • Tác giả : Đinh Thị Liên, Lê Thị Thảo,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

Vận dụng tư tưởng của Đạo phật vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thảo, Dương Minh Phượng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

Bước đầu tìm hiểu thực trạng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : , , Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thảo,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

Digital Citizenship Awareness in EFL Context in Vietnam: A Project Evaluation

 • Tác giả : Diem Thi Ngoc Hoang, Trang Thi Thu Tran, Ngoc Thi Bich Nguyen & Linh Thuy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Số 1 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

AN EVALUATION OF THE COURSEBOOK “LIFE ELEMENTARY” USED FOR STUDENTS AT UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY: FROM TEACHERS’ PERSPECTIVES

 • Tác giả : Tran Minh Thanh, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Bich Ngoc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 225 Số 3 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

An Action Research of Co-Teaching Practices at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Loan, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phí Thị Mùi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 16 Số 4 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

CÂU LẠC BỘ ĐỌC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỚI TƯ CÁCH LÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN

 • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Thành
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 209 Số 16 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 2/133 <12345678910...132133>