Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Capparis dongvanensis sp. nov. (Capparaceae) from Vietnam

 • Tác giả : Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Gordon C. Tucker, Chu Hoang Mau, Joongku Lee, Changyoung Lee and Sangmi Eum
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nordic Journal of Botany 35: 272–275, 2017 doi: 10.1111/njb.01326 (SCI) Tập 35 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Capparis pubifolia B. S. Sun (Capparaceae): A newly recorded species of the flora of Vietnam

 • Tác giả : Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary 1 , Tran The Bach 2 , Do Van Hai 2 , Bui Hong Quang 2 , Chu Hoang Mau, Sangho Choi 3 * and Sangmi Eum 3 *
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Korean J. Pl. Taxon. 47(2): 106 − 111 (2017) https://doi.org/10.11110/kjpt.2017.47.2.106 Tập 47 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập và xác định loài nấm Phusarium graminearum liên quan đến bệnh thối quả Vải tại Lục Ngạn – Bắc Giang

 • Tác giả : Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mão, Phạm Thị Hòa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16, Nhà xuất bản Nông nghiệp Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Sử dụng ảnh Spot 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng Carbon rừng trồng Thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 • Tác giả : Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thúy, Dương Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên Tập 164 Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

 • Tác giả : PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân tháng 11 năm 2016 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp hoàn thiện Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện

 • Tác giả : Dương Công Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Anh, Dương Phương Thảo,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số cuối tháng 5 năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả : Cù Phúc Thành, Nguyễn Văn Công, Vũ Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn thông
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát tiển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm quýt Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Số 127 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Khai thác thế mạnh nguồn vốn nhân lực cải thiện sinh kế của hộ nông dân trong giảm nghèo ở Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội Số 529 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ổn định thu nhập của hộ nông dân hướng tới giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội Số 528 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Study on fabrication of CdZnSe/ZnSeS tenary alloy quantum dots

 • Tác giả : Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Vu Duc Chinh, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Le Van Vu and L. Coolen;
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inderscience Publishers Tập 12 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Study on the fabrication and properties of alloyed quantum dots and graphene quantum dots

 • Tác giả : Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Nguyen Hai Yen, Hoang Van Nong, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Ngoc Hai, Pham Ngoc Hong, Pham Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS : Cu với hàm lượng tạp Cu lớn

 • Tác giả : Hoàng Thị Lan Hương , Nguyễn Huyền Trang , Vũ Thị Hồng Hạnh , Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thúy Liễu , Nguyễn Xuân Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

“Study of composition dependent structural and optical properties of alloyed Cu:ZnxCd1-xS nanocrysatls”

 • Tác giả : Vũ T Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim CdZnS/ZnS cấu trúc lõi/vỏ

 • Tác giả : 1) Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thoa Vượng, Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Multi Parametric Programming and Exact Linearization based Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

 • Tác giả : Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Nhu Hien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P Chi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Quản lý tài chính tại các trường mầm non công lập và vai trò của thông tin kế toán tại cơ sở

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 490 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 2/156 <12345678910...155156>