Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

“Evaluating community support and participation in tourism development in Northeast region of Vietnam: a case study in Ba Be National Park”

 • Tác giả : Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Trần Quang Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Văn Quyết, Trần Văn Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía bắc Việt Nam Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh”

 • Tác giả : Nguyễn Văn Hùng, Đàm Văn Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Liên kết vùng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực đông Bắc”

 • Tác giả : Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Nguyễn Thị Minh Huệ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Tái cấu trúc đầu tư tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững”

 • Tác giả : Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Thế Huân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Quang Cảnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 458 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

On reduced-order linear functional interval observers for nonlinear uncertain time-delay systems with external unknown disturbances

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems, and Signal Processing (2018) DOI: 10.1007/s00034-018-0951-0 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on robust finite-time passivity for fractional-order neural networks with uncertainties

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong, Dương Thị Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters (2018) DOI: 10.1007/s11063-018-9902-9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity Tập 2 Số 32 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Design of unknown input reduced-order observers for a class of nonlinear fractional-order time-delay systems

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 32(3) (2018) 412-423 Tập 3 Số 32 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Control 20(4) (2018) 1541-1550 Tập 4 Số 20 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Exponential Stability and Passivity Analysis of Delayed Switched Systems with Nonlinear Perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems, and Signal Processing 37(2) (2018) 569-592 Tập 2 Số 37 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Reachable sets bounding for generalized neural networks with interval time-varying delay and bounded disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hieu Manh Tran, Hieu Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Computing and Applications 29(10) (2018) 783–794 Tập 10 Số 29 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

State transformations of time-varying delay systems and their applications to state observer design

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S 10(3) (2017) 413-444 Tập 3 Số 10 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Reachable Sets Bounding for Switched Neural Networks Systems with Discrete, Distributed Delays and Bounded Disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyen Thi Huyen Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters 46(1) (2017) 355–378 Tập 1 Số 46 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Reachable sets bounding for switched systems with time-varying delay and bounded disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hieu Trinh, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Systems Science 48(3) (2017) 494-504 Tập 3 Số 48 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New inequality-based approach to passivity analysis of neural networks with interval time-varying delay

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hiếu Trịnh, Lê Văn Hiện
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neurocomputing 194 (2016) 301-307 Số 194 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Exponential stabilization of time-varying delay systems with non-linear perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Vu Ngoc Phat, Tyrone Fernando, Hieu Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IMA Journal of Mathematical Control and Information 31(4) (2014) 441-464 Tập 4 Số 31 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IMA Journal of Mathematical Control and Information 28(4) (2011) 475-486 Tập 4 Số 28 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hoà tan

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Trần Thị Thanh Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 185 Số 9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 2/126 <12345678910...125126>