Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mai cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Phát triển Tập 2 Số 211 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Bàn về kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 121 Số 7 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương, Trịnh Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Synthesis and cytotoxic evaluation of novel indenoisoquinoline-propan-2-ol hybrids

 • Tác giả : Tham Pham Thi, Lena Decuyper, Tan Luc Quang, Chinh Pham The, Tuyet Anh Dang Thi, Ha Thanh Nguyen, Thuy Giang Le Nhat, Tra Nguyen Thanh, Phuong Hoang Thi, Matthias D'hooghe, Tuyen Van Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tetrahedron Letters Tập 57 Số 4 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Schmidt’s subspace theorem for moving hypersurface targets

 • Tác giả : N. T. Son, T. V. Tan and N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Number Theory (SCI, Q1) Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Design of unknown input reduced order observers for a class of nonlinear fractional order time delay systems

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing (ISI, SJR: Q1) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số đặc điểm của cấu trúc nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong truyện ngắn của Võ Quảng)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Ánh Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 155 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity (ISI) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân cấp trung học phổ thông

 • Tác giả : TS Nguyễn Thị Khương - Giảng viên; CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên, - Học viên Cao học K23; Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP – ĐHTN
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

“Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và xã hội Số 9 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đánh giá hiện trạng và mô phỏng mức độ ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Tác giả : Đàm Thị Hạnh, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Ứng dụng mô hình “Decision tree” hoàn thiện phương pháp định giá đất đai hàng loạt trên địa bàn thành phố Lào Cai

 • Tác giả : Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đoàn Quang Duy, Trương Nhật Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu xây dựng vùng giá trị đất đai cho đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Ma Trương Thiêm, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lưu Quốc Trung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2014

 • Tác giả : Chu Văn Trung, Lùng Thị Thu, Đỗ Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái – môi trường đến phân bố một số loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đỗ Văn Hải, Lưu Thị Thùy Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Mô phỏng mức độ ô nhiễm môi trường nước biển khu vực ven biển phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Tác giả : Đặng Xuân Trường, Đàm Thị Hạnh, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 132 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

 • Tác giả : Trần Thị Mai Anh, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lê Thành Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 115 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tác giả : Tạ Ngọc Long, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường
 
Trang 2/159 <12345678910...158159>