Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc

 • Tác giả : TS Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Trần Quân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Tác giả : TS Nguyễn Việt Dũng, Ths Nguyễn Trần Quân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

 • Tác giả : TS Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học "Xác định giá trị doanh nghiệp_ Từ lý luận đến thực tiễn", Khoa Tài chính doanh nghiệp Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán Tập 150 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí tài chính Tập 2 Số 627 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Bàn về tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp xi măng niêm yết

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 2 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sử dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn xác định cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp

 • Tác giả : Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phân tích sự cân bằng tài chính tại doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Dương Thanh Tình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : PGS.TS Hoàng Thị Thu, NCS Nguyễn Việt Dũng, và Nhóm tác giả
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Y tế & Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam qua 30 năm đổi mới Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phổ cập nhận thức tài chính kinh nghiệm của một số quốc gia và thực tiễn Việt nam

 • Tác giả : TS Lê Xuân Trường, Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Tập 110 Số 9 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thủ thuật gian lận thuế xuất khẩu, nhập khẩu và giải pháp khắc chế

 • Tác giả : TS Lê Xuân Trường, Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 569 Số 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Differential stability of a class of convex optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, J.C. Yao and N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Applied Mathematics and Optimization (SCI), Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

MỞ RỘNG DẢI TẦN TỪ THẨM ÂM DỰA TRÊN MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI CHO CẤU TRÚC ĐỐI XỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Mây , Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Số 121 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

VAI TRÒ CỦA TỔN HAO LỚP ĐIỆN MÔI LÊN SỰ MỞ RỘNG VÙNG CÓ CHIẾT SUẤT ÂM SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền , Nguyễn Xuân Ca,Nguyễn Thị Mây, Phạm Minh Tân , Nguyễn Thanh Tùng , Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ Ủ NHIỆT VÀ HỢP PHẦN LÊN TỶ PHẦN PHA SẮT TỪ CỦA HỢP KIM MnBi

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 47 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Định hướng tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Phát triển Số 241 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tại tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 255 Số 7 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện mới

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - TBD Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và QTKD Tập 1 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 2/160 <12345678910...159160>