Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

A new simple parallel iteration method for a class of variational inequalities

 • Tác giả : Nguyen Song Ha, Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Hoa – Hoàng Thị Huệ - Chu Thị Kim Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Xuất khẩu lao động: Giải pháp tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Cạn

 • Tác giả : Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Hoàng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng

 • Tác giả : Hoàng Thị Huệ, Phạm Văn Hạnh, Hà Thị Thanh Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

KỸ THUẬT TỐI ƯU LƯỚI TỨ GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU ÁP DỤNG DIỄN HỌA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM

 • Tác giả : Lê Sơn Thái, Mã Văn Thu, Trần Nguyễn Duy Trung, Phùng Trung Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Multiple emotional voice conversion in Vietnamese HMM-based speech synthesis using non-negative matrix factorization

 • Tác giả : Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Reducing over-smoothness in HMM-based speech synthesis using exemplar-based voice conversion

 • Tác giả : Gia-Nhu Nguyen, Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

HMM-based Speech Synthesis with Multiple Individual Voices using Exemplar-based Voice Conversion

 • Tác giả : Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Some issues on syntax transformation in Vietnamese sign language translation

 • Tác giả : Thi Bich Diep Nguyen, Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Rule-Based Method for Text Shortening in Vietnamese Sign Language Translation

 • Tác giả : Thi Bich Diep Nguyen, Trung-Nghia Phung, Tat-Thang Vu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Special Characters of Vietnamese Sign Language Recognition System Based on Virtual Reality Glove

 • Tác giả : Diep Nguyen Thi Bich, Trung-Nghia Phung, Thang Vu Tat, Lam Phi Tung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Differential stability of a class of convex optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, J.-C. Yao, N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematics and Optimization
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Differential stability of convex discrete optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, N.T. Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Số 43 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Further results on differential stability of convex optimization problems

 • Tác giả : 2. D.T.V. An, J.-C. Yao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications Số 170 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Trần Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Lựa chọn và sử dụng phương pháp phân bổ chi phí sản xuất kết hợp tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình

 • Tác giả : Thái Thị Thái Nguyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 114 Số 14 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Model Reduction Based on Triangle Realization with Pole Retention

 • Tác giả : Cong Huu Nguyen, Kien Ngoc Vu, Hai Trung Do
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematical Sciences,Journals of Hikari Ltd Tập 9 Số 44 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 95 Số 7 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, 2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Tài Nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008. Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý
 
Trang 2/123 <12345678910...122123>