Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tổng hợp và đặc trưng phức sắt – dextrin

 • Tác giả : Nguyễn Đình Vinh, Dương Nghĩa Bang, Trương Thị Thảo, Trần Hoài Thu.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên Tập 118 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương, 72(10), 48-52.

 • Tác giả : Phạm Thế Chính, Dương Nghĩa Bang, Phan Thanh Phương, Khiếu Thị Tâm, Phạm Thị Thắm, Lê Thị Xuân, Bùi Thị Thúy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên Tập 72 Số 10 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Con vật trong truyện kể dân gian và tín ngưỡng thờ con vật của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc- Một diện mạo khái quát

 • Tác giả : Nguyễn T Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Văn hoá nghệ thuật Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Thần thoại các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW Số 5 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Finite Element Modeling for Laminated Composite Plates Using Full Third Order Deformation Theory

 • Tác giả : "Tran Ich Thinh", "Ngo Nhu Khoa", "Do Tien Dung "
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the International Conference on Computation Solid Mechanics, CSM-2008. Publishing house for Science and Technology. 436-445. Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Tính toán và điều khiển góc hứng gió để mở rộng miền làm việc hiệu quả của turbine gió trục đứng kiểu H-rotor

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Nguyễn Thị Hoa","Chu Đức Quyết"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc 09/04/2014 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Tính toán, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị đo gió chuyên dụng cho turbin gió trục đứng có điều khiển góc cánh.

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Phạm Thế Anh", "Phạm Ngọc Thạch "
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11, 7-9/11/2013 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Một số vấn đề chính trong thiết kế turbine gió trục đứng

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Nguyễn Thị Hoa", "Chu Đức Quyết"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 10,8-9/ 12/ 2012. Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Dương Văn Đồng", "Phan Chí Chính"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 10. Thái Nguyên, 12-13/11/2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Thiết kế cơ cấu điều khiển góc cánh dùng cho turbine gió trục đứng hiệu năng cao.

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa:,"Nguyễn Thị Kim Thoa","Chu Đực Quyết"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ mười. Thái Nguyên, 12-13/11/2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Phân tích cơ học vỏ composite lớp có biên dạng phức tạp chịu uốn bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Đỗ Tiến Dũng","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ mười. Thái Nguyên, 12-13/11/2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Phân tích cơ học tấm composite lớp dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bằng phương pháp phần tử hữu hạn .

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Đỗ Tiến Dũng"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Toàn Quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8. Thái Nguyên, 25-26/8/2006. Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Tính toán cơ học các kết cấu tấm Composite lớp dùng làm cửa chắn nước bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Dương Phạm Tường Minh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Toàn Quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8. Thái Nguyên, 25-26/8/2006. Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Phân tích dao động tấm composite lớp có kể đến ảnh hưởng của môi trường nhiệt-ẩm.

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Toàn Quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7. Đồ Sơn, 27-28/8/2004 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

The behaviour of composite material plates under mechanical, thermal and hygroscopic loads.

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings International conference on automotive technology, HaNoi, October 24-28, 2002 Năm 2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Higher-order finite element algorithm for the thick layered Composite plate bending problem.

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the National Conference on Engineering Mechannics, Hanoi, October 12-13, 2001 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Bài toán bền của vật liệu Composite lớp chịu các tác dụng cơ học và nhiệt độ theo lý thuyết chuyển vị bậc cao

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị Kết cấu & Xây dựng toàn quốc, Hà Nội. Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Modelling the mechanical and hygrothermal behaviour of composite laminates using a high-order displacement formulation

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the International Coloquium on Mechannics of Solids, Fluids, Structures and interaction. Nhatrang Vietnam 14-18/8/2000 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

One approach for layered Composite strength analysis

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị khoa học ngành Toán-Cơ-Tin, ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội. Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học
 
Trang 10/123 <12...67891011121314...122123>