Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Five theorem of sequentially Cohen-Macaulay modules

 • Tác giả : T.N. An, Nguyen Thi Dung, Tran Thi Phuong and Naoki Taniguchi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Đặc trưng của môđun Cohen-Macaulay dãy qua hệ tham số

 • Tác giả : T. N. An
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 38 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An example on co-localization for Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the catenaricity of Noetherian local rings and quasi unmixed Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 38 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the unmixedness and the universal catenaricity of local rings and local cohomology modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 321 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Bộ điều khiển điện áp dựa trên đại số gia tử cho hệ thống máy phát tự kích từ

 • Tác giả : Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR'7) Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Study the ability of replacing fuzzy and PI controllers with the Hedge - Algebras - Based controller for DC motor

 • Tác giả : Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Thiem Pham Van
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology Tập 52 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

The study of designing the Hedge Algebras based controller for some industrial objects

 • Tác giả : Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, Quang Nguyen Hong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 116 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

The Study of Improving the Hedge Algebras Based Contronller

 • Tác giả : Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science & Technology Tập 101 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Trịnh Thúy Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 122 Số 8 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebras Control

 • Tác giả : Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 2014 7th International Congress on Image and Signal Processing Tập 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator

 • Tác giả : Dinko Vukadinović, Mateo Bašić, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Control Engineering Practice Tập 30 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 1 Số 24 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method.

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyen Nhu Dat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IOPElectronic Journal, Journal of Physics: Conference Series AMSN08 - UK (Anh) Tập 187 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Tạo dòng và biểu hiện kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn Escherichia coli O157:H7

 • Tác giả : Hoàng Phú Hiệp, Lê Quang Huấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Thử hoạt tính kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn Escherichia coli O157:H7

 • Tác giả : Hoàng Phú Hiệp, Lê Thị Kim Xuân, Nguyễn Minh Lụa, Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Đào Minh Đức, Nguyễn Bích Nhi, Lê Quang Huấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TAP CHI SINH HOC Tập 36 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phổ tán xạ Raman của các tinh thể nano bán dẫn Cadmium Sunfua

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Huỳnh quang của các tinh thể nano bán dẫn CdS và CdS/ZnS pha tạp Mn

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn Toàn quốc lần thứ V Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca3, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 24 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS quantum dots and CdS quantum dots passivated by ZnS shell

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, Le Tien Ha, Pham Thai Cuong, Nguyen Nhu Dat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Application V Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý
 
Trang 10/125 <12...67891011121314...124125>