Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Mối quan hệ giữa huy động vốn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Vũ Duy Hào, Hà Thị Thanh Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Trường đại học Kinh tế quốc dân Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Nga, Phùng Thị Thu Hà, Ngô Thị Thu Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Đà Nẵng Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK-chi nhánh Bắc Giang

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Nga, Phùng Thị Thu Hà, Nguyễn Vân Thịnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế-Châu Á Thái Bình Dương Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 103 Số 3 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Bản lĩnh doanh nghiệp Việt

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính & đầu tư Số 90 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển du lịch tỉnh Luang prabang, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, Perng Lorkamann (Lào)
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 152, số 7/2016. Tập 152 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và định hướng tổ chức không gian phát triển.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Huệ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2014. Tập 2, trang 813. Tập 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 • Tác giả : Nghiêm Văn Long, Nguyễn Xuân Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2014. Tập 1, trang 1055. Tập 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích các nhân tố xác định vị trí trung tâm vùng của thành phố Thái Nguyên.

 • Tác giả : Lê Thanh Nguyên,Nguyễn Xuân Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, 2013. Tập 1. Trang 1047. Tập 1 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng ở Hà Giang: Thực trạng, vấn đề và giải pháp phát triển bền vững.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, Mai Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2. Tr.180. Tập 2 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Hà Giang dưới góc nhìn địa văn hóa

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 103, số 3 năm 2013. Trang 125. Tập 103 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Xây dựng chiến lược Marketing lãnh thổ nhằm thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2, trang 269. Tập 2 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Prediction Climate change Impacts on Agriculture Land-use Using Salus-WebGIS: Case study on Red River Delta, Viet Nam. Proceedings “International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences.

 • Tác giả : Thanh Van Hoang, Van Thanh Do, Xuan Truong Nguyen, Quynh Phuong Duong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: GIS-IDEAS 2012.Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publishing House. Tập 1 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở Hà Giang.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Phương Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2. Tập 2 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Hà Giang trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường'', ''Nguyễn Thị Phương Nga''
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 84, số 8/2011. Trang 147. Tập 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Đặc điểm địa chất và địa lý tự nhiên công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Số 2 (63) 7/2011. Trang 115. Tập 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Mô hình nuôi cá Hồi Vân ở Sa Pa (Lào Cai) - Một hướng đi khai thác hiệu quả nguồn “Tài nguyên lạnh” ở vùng núi phía bắc Việt Nam.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 11/2010. Tr. 127. Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Văn hóa ứng xử của dân tộc Mông với môi trường tự nhiên ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Culture behavior of thin peoples natural environment highlands Dong Van, Ha Giang province).

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ X. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010. Tập 1 Số 2010 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ảnh hưởng một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên

 • Tác giả : Ngo Van Gioi, Nguyen T. Nham Tuat, Nguyen Viet Hiep, Nguyen Minh Hung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học đất, Hội Khoa học đất Việt Nam Số 44 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

An explicit iteration method for a class of variational inequalites in Banach spaces

 • Tác giả : Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV: "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" - Chủ đề: Tính toán khoa học, Hà Nội, 03-04/12/2012, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 10/155 <12...67891011121314...154155>