Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Applying Bottle Neck Feature for Vietnamese speech recognition

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vui Tat Thang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics Tập 29 Số 4 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nghiên cứu cải tiến chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát k-means bằng phương pháp học tích cực

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Tập 132 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Kỹ năng siêu nhận thức - những vấn đề lý luận và khả năng vận dụng vào quá trình dạy học Toán

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tư duy toán học của HS vùng núi và vùng dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Ca Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Cơ sở xây dựng chủ đề tự chọn môn toán ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng cặp phạm trù chủ quan và khách quan trong nghiên cứu và dạy học toán

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Ý nghĩa giáo dục các nhóm quyền và bổn phận trẻ em trong phong tục, tập quán của người Tày - Nùng các tỉnh miền núi phía Bắc.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 348 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng giáo dục quyền trẻ em cho học sinh cho học sinh tiểu học người Tày - Nùng khu vực Việt Bắc qua sử dụng tri thức văn hóa bản địa.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 321 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Thị Hồng Hiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 133 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Lý luận về kỹ năng tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của cố vấn học tập ở các trường đại học

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 112 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số vấn đề lý luận về hoạt động tư vấn cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ dưới góc độ hành động của sinh viên Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tâm lý học Số 6 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nhận thức của sinh viên các trường đại học về phương thức đào tạo theo tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học&Công nghệ Tập 100 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên Đại hoc Thái Nguyên với hoạt động học tập theo tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 299 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yêu cầu của sinh viên khi tham gia học tập theo học chế tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 291 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Five theorem of sequentially Cohen-Macaulay modules

 • Tác giả : T.N. An, Nguyen Thi Dung, Tran Thi Phuong and Naoki Taniguchi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Đặc trưng của môđun Cohen-Macaulay dãy qua hệ tham số

 • Tác giả : T. N. An
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 38 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An example on co-localization for Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the catenaricity of Noetherian local rings and quasi unmixed Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 38 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 10/126 <12...67891011121314...125126>