Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Những yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thái Nguyên: Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho nông nghiệp, nông thôn

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Dự báo Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Từ phân tích ảnh hưởng của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Dự báo Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới Số 5 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại các doanh nghiệp.

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Nguyễn Hải Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Số 10 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Những yếu tố quyết định dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ của Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển Tập 2 Số 155 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Does Foreign Direct Investment promote economic growth in Vietnam?

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asean Economic Bulletin Tập 27 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Which factors attract Foreign Direct Investment inflow in Vietnam?

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development Review Số 57 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) của cao chiết Ethanol từ cây Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC.)

 • Tác giả : Trịnh Đình Khá, Hà T.Thanh Hoàn, Nguyễn T.Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tập 14 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ứng dụng GIS và ảnh Landsat đa thời gian xây dựng bản đồ biến động diện tích rừng tại xã vùng đệm Xuân Đài và Kim Thượng, Vườn Quốc gia Xuân Sơn

 • Tác giả : Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn T.Thu Hiền, Lương T.Thu Trang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Đông Kinh Nghĩa thục của Việt Nam: Từ mô hình trường Đại học Keio ở Nhật Bản

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Bài học kinh nghiệm từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với công cuộc đổi mới, hiện đại hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới", tr.785-792 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

On some Hasse principle for homogeneous space of algebraic groups over global Fields of Positive Characteristic

 • Tác giả : Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 292 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On some Hasse principles for algebraic groups over global fields

 • Tác giả : Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 90 Số 8 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Công tác kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty CP xi măng Quán triều

 • Tác giả : Vương Thị Hương Giang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 635 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu xử lý phenol đỏ trong môi trường nước trên xúc tác TiO2/SBA-15 pha tạp Fe2O3

 • Tác giả : Phùng Thị Bích Thủy, Dương Thị Đào, Trần Thị Hương Nụ, Vũ Văn Nhượng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 100 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Tổng hợp xúc tác quang hóa silica-titania và ứng dụng trong xử lý nước thải của làng nghề dệt nhuộm

 • Tác giả : Nguyễn Văn Nội, Bùi Thị Quỳnh Trang, Vũ Văn Nhượng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG VÀ SO SÁNH HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA CÁC VẬT LIỆU Fe-Ti/SBA(x:y) ĐỐI VỚI PHENOL, PHENOL ĐỎ TRONG NƯỚC

 • Tác giả : Vũ Văn Nhượng1, Nguyễn Tiến Thảo2
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 54 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG VÀ SO SÁNH HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA CÁC VẬT LIỆU Cu-Ti/SBA(x:y) ĐỐI VỚI PHENOL, PHENOL ĐỎ TRONG NƯỚC

 • Tác giả : Vũ Văn Nhượng1, Nguyễn Tiến Thảo2
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 54 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

On some Hasse principles for algebraic groups over global fields

 • Tác giả : Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 5 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 10/156 <12...67891011121314...155156>