Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Higher-order finite element algorithm for the thick layered Composite plate bending problem.

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the National Conference on Engineering Mechannics, Hanoi, October 12-13, 2001 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Bài toán bền của vật liệu Composite lớp chịu các tác dụng cơ học và nhiệt độ theo lý thuyết chuyển vị bậc cao

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị Kết cấu & Xây dựng toàn quốc, Hà Nội. Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Modelling the mechanical and hygrothermal behaviour of composite laminates using a high-order displacement formulation

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the International Coloquium on Mechannics of Solids, Fluids, Structures and interaction. Nhatrang Vietnam 14-18/8/2000 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

One approach for layered Composite strength analysis

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị khoa học ngành Toán-Cơ-Tin, ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội. Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Mô hình hoá ứng xử cơ học tấm composite dày, nhiều lớp nhờ trường chuyển vị bậc cao.

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình HN Cơ học Vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội. Năm 1999
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Phân tích cơ học tấm composite nhiều lớp

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ V. Hà Nội. Năm 1997
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Hygroscopically induced residual stresses in laminated composites

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mechanics, Volume 23. Vol 3, 2001. Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

On a bending problem of thick laminated composite plates

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mechanics, Volume 24. Vol 1, 2002. Năm 2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Finite Element Analysis of Laminated Composite Plates Using High Order Shear Deformation Theory

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mechanics, Volume 29, Vol 1, 2007, 47-57 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của β-tropolon từ 3-clo-2-metylanilin

 • Tác giả : Dương Nghĩa Bang, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thế Chính, Phạm Văn Thỉnh, Lương Thị Hồng Vân, Yu. A. Sayapin, V. N. Komissarov, V.I. Minkin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí hóa học Tập 6 Số 52 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Synthesis and cytotoxic activity of [benzo[2,3][1,4]oxazepino[7,6,5-de]quinolyl]-1,3-tropolones

 • Tác giả : Duong Nghia Bang, Yurii. A. Sayapin, Hoang Lam, Nguyen Dang Duc, Vitaly N. Komissarov
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Springer/ Chemistry of Heterocyclic Compounds (SCI) Tập 51 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

A new C1 element using for the analysis of composite plates based on high-order shear deformation theory

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa","Trần Ích Thịch","Nguyễn Tiến Dũng"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mechanics, Volume ..., Vol 1, 2009, 47-57. Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Cитез производных бензо [2,3-1,4]оксазепино[7,6,5-d,e]хинолинов на основе 1,2 – бензохинонов

 • Tác giả : Duong Nghia Bang, Yury A. Sayapin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук Tập 6 Số 65 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Free vibration analysis of stiffened laminated plates using a new stiffened plate element. Technische Mechanik, Magdeburger Verein fur Technische Mechanik e.V, 227-235

 • Tác giả : "Ngô Như Khoa", "Trần Ích Thịnh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Technische Mechanik, Magdeburger Verein fur Technische Mechanik e.V, 227-235. Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học

Viscosity approximation method with Meir-Keeler contractions for common zero of accretive operators in Banach spaces

 • Tác giả : J.K. Kim, T.M. Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2015 Số 9 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Strong convergence theorems for common fixed point of nonexpansive mappings in Banach spaces

 • Tác giả : T.M. Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 4 Số 2 Năm 2103
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Strong convergence theorem for a common zero of m-accretive mappings in Banach spaces by viscosity approximation methods

 • Tác giả : T.M. Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Số 2 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Regularization for the problem of finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings in Banach spaces

 • Tác giả : T.M. Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Số 1 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An efficient method for active semi-supervised density based clustering

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Computer Science and Technology Tập 4 Số 4 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nghiên cứu cải tiến chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát K-Means bằng phương pháp học tích cực

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 132 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 10/122 <12...67891011121314...121122>