Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

The Study of Improving the Hedge Algebras Based Contronller

 • Tác giả : Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science & Technology Tập 101 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Trịnh Thúy Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 122 Số 8 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebras Control

 • Tác giả : Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 2014 7th International Congress on Image and Signal Processing Tập 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator

 • Tác giả : Dinko Vukadinović, Mateo Bašić, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Control Engineering Practice Tập 30 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 1 Số 24 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method.

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyen Nhu Dat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IOPElectronic Journal, Journal of Physics: Conference Series AMSN08 - UK (Anh) Tập 187 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Tạo dòng và biểu hiện kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn Escherichia coli O157:H7

 • Tác giả : Hoàng Phú Hiệp, Lê Quang Huấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Thử hoạt tính kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn Escherichia coli O157:H7

 • Tác giả : Hoàng Phú Hiệp, Lê Thị Kim Xuân, Nguyễn Minh Lụa, Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Đào Minh Đức, Nguyễn Bích Nhi, Lê Quang Huấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TAP CHI SINH HOC Tập 36 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phổ tán xạ Raman của các tinh thể nano bán dẫn Cadmium Sunfua

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Huỳnh quang của các tinh thể nano bán dẫn CdS và CdS/ZnS pha tạp Mn

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn Toàn quốc lần thứ V Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca3, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 24 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS quantum dots and CdS quantum dots passivated by ZnS shell

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, Le Tien Ha, Pham Thai Cuong, Nguyen Nhu Dat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Application V Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo các nano tinh thể CdSe tan trong nước, định hướng ứng dụng đánh dấu sinh học

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 6 Số 54 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu và chế tạo các tinh thể CdS kích thước nano met ở Việt Nam

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 6 Số 54 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyễn Như Đạt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IOPElectronic Journal, Journal of Physics: Conference Series AMSN08, Published online Tập 187 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Photoluminescence properties of water soluble CdSe/CdS Nanopcrystals

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Le Tien Ha, and Tran Hong Nhung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Influence of Synthesis Condition to Optical Properties of water soluble CdSe and CdSe/CdS Nanopcrystals

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Nguyen Xuan Ca, Le Tien Ha, Nghiem Thi Ha Lien, and Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo Hộinghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Photoluminescent emission properties of CdSe/CdS quantum dots synthesized directly in aqueous solution

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications VI Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Water Soluble CdSe and CdSe/CdS Nanocrystals: synthesis and Optical Properties

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 69 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS cho ứng dụng đánh dấu sinh học

 • Tác giả : Chu Việt Hà, Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 80 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý
 
Trang 10/125 <12...67891011121314...124125>