Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tư duy toán học của HS vùng núi và vùng dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Ca Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Cơ sở xây dựng chủ đề tự chọn môn toán ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng cặp phạm trù chủ quan và khách quan trong nghiên cứu và dạy học toán

 • Tác giả : Cao Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Ý nghĩa giáo dục các nhóm quyền và bổn phận trẻ em trong phong tục, tập quán của người Tày - Nùng các tỉnh miền núi phía Bắc.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 348 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng giáo dục quyền trẻ em cho học sinh cho học sinh tiểu học người Tày - Nùng khu vực Việt Bắc qua sử dụng tri thức văn hóa bản địa.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 321 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Thị Hồng Hiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 133 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Lý luận về kỹ năng tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của cố vấn học tập ở các trường đại học

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 112 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số vấn đề lý luận về hoạt động tư vấn cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ dưới góc độ hành động của sinh viên Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tâm lý học Số 6 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nhận thức của sinh viên các trường đại học về phương thức đào tạo theo tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học&Công nghệ Tập 100 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên Đại hoc Thái Nguyên với hoạt động học tập theo tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 299 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yêu cầu của sinh viên khi tham gia học tập theo học chế tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 291 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Five theorem of sequentially Cohen-Macaulay modules

 • Tác giả : T.N. An, Nguyen Thi Dung, Tran Thi Phuong and Naoki Taniguchi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Đặc trưng của môđun Cohen-Macaulay dãy qua hệ tham số

 • Tác giả : T. N. An
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 38 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An example on co-localization for Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the catenaricity of Noetherian local rings and quasi unmixed Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 38 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the unmixedness and the universal catenaricity of local rings and local cohomology modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 321 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Bộ điều khiển điện áp dựa trên đại số gia tử cho hệ thống máy phát tự kích từ

 • Tác giả : Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR'7) Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Study the ability of replacing fuzzy and PI controllers with the Hedge - Algebras - Based controller for DC motor

 • Tác giả : Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Thiem Pham Van
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology Tập 52 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa
 
Trang 10/126 <12...67891011121314...125126>