Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kiểm tra và đánh giá học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Hiền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 143 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN1859-0810
Tóm tắt nội dung

Evaluation exam is one of the part which can’t apart from teaching process. We deal with some argument problems about evaluation exam in this article. The real situation of evaluation exam in teaching process is teaching Maths at primary. Some proposing (some ideas) help to overcome teachers’obstacles and difficulties in Maths evaluation exam process.