Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bàn về năm nét nghệ thuật đặc sắc của tiểu thuyết Kim Dung
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Mai
Nhà xuất bản / Tạp chí Học viện Ngoại Ngữ Quân sự Số 11 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 2525-2232
Tóm tắt nội dung

Vì sao tiểu thuyết Kim Dung lại được sự yêu mến của nhiều độc giả, đồng thời nghiên cứu về tác phẩm của ông đến giữa thập niên 80 tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới lại phát triển thành một ngành nghiên cứu học thuật độc đáo: “Kim học” ? Nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm chính là câu trả lời . Bài viết tiến hành phân tích tác phẩm Kim Dung từ năm góc độ: Tình tiết truyện, nhân vật, võ công, tình yêu và văn hóa, từ đó có thể khẳng định rằng : Tiểu thuyết Kim Dung đặc sắc hơn các tiếu thuyết khác ở chỗ kết hợp giữa cao nhã và đại chúng.